พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565

โดย kodchaporn_j

7 มิ.ย. 2565

52 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท    

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธาน ในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้    

คณะองคมนตรี ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน