พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธาน ในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า

โดย kodchaporn_j

7 มิ.ย. 2565

175 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้าวันนี้เวลา 14 นาฬิกา 55 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า" เพื่อนำเงินรายได้ สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัด และเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอก กับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม หรืออาคาร ภปร. ที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2532 มีผู้ป่วยรับบริการมากกว่า 5 พันคนต่อวัน ทั้งนี้อาคารฯ ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ สูง 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 3 หมื่น 6 พันตารางเมตร รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 6 พันคนต่อวัน มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ "สธ" ประดับบนผ้าทิพย์สำหรับ"พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า" ที่จัดสร้างครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์พระหน้าตักขนาด 21 นิ้ว จำนวน 39 องค์ ขนาด 9 นิ้ว จัดสร้าง 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุน้ำ(สีน้ำเงิน) ธาตุทอง(สีขาว) ธาตุดิน(สีน้ำตาล) ธาตุไฟ(สีแดง)และธาตุไม้(สีเขียว) , รูปหล่อลอยองค์ เนื้อทองคำแท้ , เนื้อเงิน รมดำซาติน , เนื้อบรอนซ์รมดำชาติน , ชุดเหรียญแบน รูปไข่ ครบเบญจธาตุ 5 สี และเหรียญแบนองค์นูน เนื้อทองแดงผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและบูชา เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร ฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ทางเว็บไซต์ https://bhaisajyaguru.redcross.or.th (บริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2) เลขที่ 045 -2-62588-8อนึ่งเมื่อเวลา 8 นาฬิกา 57 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามต่อมา เวลา 15 นาฬิกา 47 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอิงค์-อัมกาลัน ลูฟซันเซเรน (Mr. Enkh-Amgalan Luvsantseren) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ ประเทศมองโกเลีย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในประเทศมองโกเลีย ในโอกาสเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2

Related News