พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

โดย kodchaporn_j

7 มิ.ย. 2565

28 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวานนี้ เวลา 20 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพ "ไลกา ลิมิเต็ด อิดิชัน" พร้อมอุปกรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัยซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวนี้ เป็นรุ่นพิเศษ จัดทำขึ้นเป็นที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรอง การขอใช้ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เชิญตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประดับบนกล้องถ่ายภาพ

แท็กที่เกี่ยวข้อง