พระราชสำนัก

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ประทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดย panwilai_c

4 มิ.ย. 2565

80 views

พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในการประทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้ 16 นาฬิกา 55 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยัง ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร ในการประทานเข็ม "พุ่มเพชร" สัญลักษณ์ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อันแสดงถึงการทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อสังคม แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , ปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย , ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัด , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดเป็นครั้งแรก และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้ง เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชน รวมทั้งสามเณร ที่ประพฤติดี แต่ยากไร้ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 3 หมื่น 2 พันทุน ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้สามารถประกอบอาชีพสุจริต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และภริยา เป็นประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา และประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ไปเยี่ยมและติดตาม ดูแลทุกข์สุขของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง