พระราชสำนัก

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุน "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ"

โดย pattraporn_a

24 เม.ย. 2565

38 views

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุน "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ" และประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


 วันนี้ เวลา 13.58 น. พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตจตุจักร ในการประทานทุน "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ" ปีที่ 9 และ 10 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 26 ทุน จากโรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้ประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2564 ทั้งสิ้น 483 คน


สำหรับทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และสืบสานพระปณิธาน ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการศึกษาของชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง พระราชทานทุนการศึกษาและทุนการบริหารจัดการศึกษาเป็นประจำทุกปี