พระราชสำนัก

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

โดย panwilai_c

8 เม.ย. 2565

32 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปี 2564วันนี้ เวลา 15.15 น.พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมทั้งประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book ตำราเรียนที่เดินได้"ซึ่งมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักรู้ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี ได้รับความรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองไทยพร้อมกันนี้ได้ประทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมประทานเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเรียนตัวอย่างที่เรียนดี และประพฤติดี เพื่อเป็นกำลังเสริมสร้างความมุ่งมั่น ในการพัฒนาสติปัญญาและอุปนิสัย ให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง  หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคล