พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

โดย kodchaporn_j

23 พ.ค. 2565

12 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงจุดเทียนรุ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าวันนี้เวลา 16.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า หรือ วันอัฏฐมีบูชาซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์ และประชาชน ได้ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ และเป็นวันคล้ายวัน ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน หลังตรัสรู้ด้วย จึงเป็นวันที่ควรระลึกถึงพระพุทธคุณ และความเป็นไปตามปกติของสังขาร คือความไม่เที่ยงของชีวิต ได้แก่การเกิด แก่ เจ็บ และตาย