พระราชสำนัก

ม.จ.มงคลเฉลิม ทรงจุดเทียนรุ่ง เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

โดย panwilai_c

3 มิ.ย. 2564

29 views

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า


วันนี้เวลา 16.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดเทียนรุ่งที่ ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า หรือ วันอัฏฐมีบูชา ตามพระอารามหลวงต่าง ๆ


วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน กษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์ ได้ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

Related News