พระราชสำนัก

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธาน ในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายแด่เจ้าฟ้าเพชรฯ

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

11 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธาน ในการบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวันนี้เวลา 15.42 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธาน ในการบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งพระอนุวงศ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารฯ และผู้จงรักภักดี จัดขึ้นเป็นปีที่ 11สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2468 เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงอุปการะสถานศึกษาหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ทั้งทรงก่อตั้งเครือข่าย สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 เพื่อสนองพระราชปณิธาน ด้านการอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้กับเยาวชนของชาติ


นอกจากนี้ ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 ด้านการสาธารณกุศลทุกแขนงRelated News