พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2563

โดย pattraporn_a

24 เม.ย. 2565

32 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563


วันนี้เวลา 17.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุณหะวัณ ในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ จำนวน 267 นาย ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2444 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจขั้นสูง โดยมีภารกิจหลักด้านการให้การศึกษา การส่งเสริมวิชาการตำรวจ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ในวิชาชีพตำรวจและเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึง ภารกิจในการให้บริการทางวิชาการ และสนับสนุนองค์ความรู้ ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทย ปัจจุบัน เปิดสอนในคณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ โดยมีคณะตำรวจศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านวิชาการ รวมทั้ง มีกองบังคับการปกครอง และศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึก ทั้งในด้านการปฏิบัติตามวินัยแบบธรรมเนียมตำรวจ และในด้านยุทธวิธีตำรวจ


โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทใจความสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของข้าราชการตำรวจ

Related News