พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดให้ปชช.ถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันสงกรานต์

โดย panwilai_c

14 เม.ย. 2565

31 views

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชน เข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงปกครองบ้านเมือง รวมทั้งพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน ให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบันสำหรับวันพรุ่งนี้ ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงเวลา 13 นาฬิกา และขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

Related News