สังคม

6 วันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เกิดเหตุสะสม รวม 1,811 ครั้ง ยอดเสียชีวิตรวม 243 คน

โดย attayuth_b

17 เม.ย. 2567

39 views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ณ วันที่ 16 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ "ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุสะสม รวม 1,811 ครั้ง ยอดเสียชีวิตรวม 243 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 37 คน

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ ตั้งแต่วัน ที่ 11 – 16 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,811 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,837 คน ผู้เสียชีวิต รวม 243 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 9 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 71 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ 68 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 15 คน

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางจุดหมายแล้ว แต่ยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างเดินทางกลับ ศปถ. จึงได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลัก เส้นทางเชื่อมต่อถนนสายหลักที่มุ่งสู่กรุงเทพฯ และถนนทางตรงที่มีระยะทางยาว เน้นคุมเข้มการขับรถเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน และการใช้อุปกรณ์นิรภัยตลอดการเดินทาง รวมถึงเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง6วันที่ผ่านมา พบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 84.90

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,654 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,616 คดี และคดีขับเสพ 38 คดี

สำหรับยอดรวมสะสม 6 วัน มียอดสะสม จำนวน 5,786 คดี เป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 5,589 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.6 คดีขับรถประมาท 3 คดี และคดีขับเสพ 194 คดี ภาพรวมคดีเมาขับปีนี้ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,116 คดี

คุณอาจสนใจ

Related News