พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเกษตรกรแม่ฮ่องสอนที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย panwilai_c

7 ก.พ. 2565

19 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 100 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรที่ถูกผลกระทบซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 11,244 คน ถูกผลกระทบ 521 ราย มีการทำลายสุกรกว่า 2,700 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จนสามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว

Related News