พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

31 พ.ค. 2566

333 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา นำ ศาสตราจารย์กง ฉีหวง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท

- ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงงานทางสัตวแพทย์ ในการรักษาอาการเจ็บป่วย และทำหมันให้กับสุนัข ที่จังหวัดนครราชสีมา

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566

- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์