พระราชสำนัก

ในหลวง และพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ วันที่ 14 ก.ค. 65

โดย paweena_c

14 ก.ค. 2565

24 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วานนี้ เวลา 19.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ นายอาเล็คส์ อาร์ทิเอดา คู่สมรส เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยเวลา 19.57 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฌ็อง-ปอล เซนนิงเกอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ นางลูอิส โอเคอบลูม ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยและวันนี้ เวลา 18. น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน เป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในแต่ละปีมีกำหนดเวลา ดังนี้ ฤดูร้อน กำหนดวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4, ฤดูฝน กำหนดวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หากปีใดเป็นปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และฤดูหนาว กำหนดวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12สำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทั้ง 3 ฤดูในปัจจุบัน เมื่อปี 2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้รัฐบาลโดยกรมธนารักษ์ สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม ที่มีอายุกว่า 200 ปี และเครื่องทรงบางส่วนที่ชำรุด ให้มีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศิลปะไทย มีความเหมือน หรือใกล้เคียงกับเครื่องทรงชุดเดิมมากที่สุด ซึ่งเครื่องทรงฤดูฝน มีลักษณะเป็นเครื่องทรงห่มดอง หรือห่มเฉียง ทำด้วยทองคำเป็นกาบ จำหลักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ส่วนพระสกทำด้วยทองคำลงยา พระเกษาเวียนเป็นทักษิณาวรรต ประดับด้วยนิลโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ ที่สรงแก่ข้าราชการ ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถเสร็จแล้ว พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย


Related News