ประชาสัมพันธ์

กปน.ชวนคนไทยใช้น้ำอย่างประหยัด ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

โดย pattraporn_a

22 มี.ค. 2564

8 views

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ไม่เว้นประเทศไทย โดยการขาดแคลนน้ำในภาคส่วนต่าง ๆ มีสาเหตุมาจาก ทั้งสภาพอากาศและฤดูกาลที่แปรปรวน ปริมาณน้ำฝนและน้ำในเขื่อนที่ลดลงในแต่ละปี สวนทางกับปริมาณและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่แหล่งทรัพยากรในการนำน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาก็มีอยู่อย่างจำกัด แต่สิ่งที่เราทุกคนสามารถร่วมมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ นั่นคือ ‘การประหยัดน้ำ’


เมื่อปริมาณน้ำที่ถูกนำมาใช้อุปโภคบริโภคอย่างสิ้นเปลืองทุกวันนี้ลดน้อยลง, ปริมาณน้ำที่เหลือก็สามารถกระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็น, การหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ซึ่งหากมีการแตกรั่วควรรีบซ่อมทันที การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ เช่น รดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ รองน้ำใส่ถังในการล้างรถแทนสายยาง


หรือแม้แต่ การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง ทุกอย่างนี้เริ่มจากตัวเราเองได้ง่าย ๆ แต่ถ้าคนไทยร่วมแรงรวมใจกันทำย่อมสามารถส่งผลลัพธ์เชิงบวกอย่างใหญ่หลวงแน่นอนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/iE4QLhFB9z4

คุณอาจสนใจ