เลือกตั้งและการเมือง

“ก้าวไกล” ยื่นญัตติด่วนตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

โดย gamonthip_s

6 มี.ค. 2567

121 views

นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำทีมสส.พรรคก้าวไกล ยื่นญัตติด่วนถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีตรวจสอบการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาในการดำเนินการทางนิติบัญญัติตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2567 และคำวินิจฉัยอื่นๆ ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเป็นการกล่าวหาว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล เป็นการล้มล้างหรือใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง ซึ่งพรรคก้าวไกลได้โต้แย้งไปแล้วว่า การเสนอกฎหมายดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติ และการเสนอร่างกฎหมายไม่สามารถเป็นการล้มล้างการปกครองได้ แต่ศาลเห็นว่ามีอำนาจที่จะตรวจสอบวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ถือเป็นการถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งพรรคก้าวไกลมองว่าจะเกิดผลกระทบต่อสภา ดังนั้นจึงเห็นว่าสภาควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ และหวังว่าจะสามารถบรรจุเป็นญัตติด่วนโดยเร็วที่สุดได้ เพราะขณะนี้สภายังไม่มีญัตติด่วนผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนี้จะมีผลต่อฝ่ายต่างๆ อย่างไร นายชัยธวัช กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดจะเกิดความชัดเจนในฝ่ายนิติบัญญัติว่าขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมีแค่ไหนและผลการศึกษานี้จะมีส่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่ เช่น ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่ใช่การแก้ไขทั้งฉบับ ซึ่งรัฐสภาเห็นว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นนี้ เป็นการขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แม้พรรคเพื่อไทยจะใช้อำนาจโดยชอบตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ถ้าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้แจ้งไปให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลรับทราบบ้างแล้ว ส่วนจะเห็นชอบอย่างไรนั้นถือเป็นเอกสิทธิ์ของสส.แต่ละคน พร้อมย้ำว่าการเสนอให้ตั้งกรรมาธิการดังกล่าว ไม่ใช่เป็นพิจารณาคำวินิจฉัยของศาล แต่เป็นไปเพื่อการศึกษาในอนาคต


ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า จะรับญัตติดังกล่าวไปให้ฝ่ายกฎหมายของสภาฯ ตรวจสอบขอบเขตของอำนาจประธานสภาฯ และวิธีการดำเนินงานต่อไป โดยไม่ให้ขัดแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับต่างๆ โดยจะดำเนินการตามที่พรรคต้องการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. พิจารณาคำร้องยื่นยุบพรรคก้าวไกลในสัปดาห์หน้านั้น นายชัยธวัช มองว่าไม่ได้เป็นการเร่งรีบ เพราะมีคำร้องยื่นมาอยู่แล้ว ซึ่งพรรคก้าวไกลก็เตรียมข้อมูลในการชี้แจง จึงหวังว่ากกต.จะเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้เข้าไปชี้แจงในขั้นตอนกระบวนการไต่สวน

คุณอาจสนใจ

Related News