เลือกตั้งและการเมือง

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "วิษณุ" หลังพ้นตำแหน่ง มี 118 ล้าน

โดย nutda_t

10 พ.ย. 2566

79 views

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 โดย แจ้งรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,640,000 บาท โดยเป็นเงินเดือน 1,500,000 บาท เงินบำนาญ 600,000 บาทเบี้ยประชุม 500,000 บาท รายได้จากการให้เช่าที่ดิน 60,000 บาท ค่าลิขสิทธิ์ 80,000 บาท ค่าบรรยาย 100,000 บาท รายจ่ายต่อปี 1,448,000 บาท แบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภค 500,000 บาท ค่าน้ำมัน 48,000 บาท ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 400,000 บาท เงินลงทุนหลักทรัพย์ 100,000 บาท

ส่วนภรรยา มีรายได้ต่อปี 2,955,722 บาท มีเงินเดือน 1,699,500 บาท รายได้ที่ให้เช่าที่ดิน 600,000 บาท ค้าขายไฟฟ้า 26,000 บาท กองมรดกเจ้าพระยาเทเวศฯ 630,222 บาท ค่าใช้จ่ายต่อปีของคู่สมรส 1,100,000 บาท แบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภค 500,000 บาท ประกันชีวิต 100,000 บาท ค่าน้ำมัน 48,000 บาท เงินลงทุนหลักทรัพย์ 200,000 บาท

สำหรับรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของนายวิษณุและภรรยา รวม 118,935,550 บาท โดยในส่วนของนายวิษณุ 81,072,362 บาท แบ่งเป็นเงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 9 บัญชี มูลค่ารวม 11,722,203 บาท เงินลงทุน 18,370,158 บาท ที่ดิน 88 แปลง มูลค่า 40,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่า 10,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 80,000 บาท

ขณะที่คู่สมรส 37,263,188 บาท แบ่งเป็นเงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 17 บัญชี มูลค่า 20,252,801 บาท เงินลงทุน 11,730,386 บาท ที่ดิน 10 แปลง มูลค่า 4,600,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 180,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 600,000 บาท มีทั้งสร้อยคอทองคำ กระเป๋าหรู กำไลทอง แหวนทองฝังเพชร

ทั้งนี้ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายวิษณุ ครั้งนี้ เกิดขึ้นในรอบ 9 ปี ภายหลังร่วมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ สมัยที่ 1 หลังการรัฐประหารเมื่อปี 57 โดย 9 ปีที่แล้ว นายวิษณุ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 117,947,795 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,100,450 บาท โดยมีทรัพย์สินใกล้เคียงของเดิม

แท็กที่เกี่ยวข้อง  วิษณุ เครืองาม

คุณอาจสนใจ

Related News