การเมือง

ครม. เคาะเพิ่มงบระงับข้อพิพาท "คิงส์เกต" 796.67 ล้านบาท

โดย paranee_s

20 ก.ย. 2565

294 views

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระลับ (ริมแดง) เรื่องที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่กระทรวงกลาโหมจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565


ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของการขอรับการสนับสนุนครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่พอเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 และจะต้องขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ดำเนินการโอนระหว่างหน่วยรับงบประมาณภายในกระทรวงกลาโหมตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ


จึงเห็นควรให้กระทรวงกลาโหมขอรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,321,699,600 บาท ประกอบด้วย กองทัพบก วงเงิน 760,445,100 บาท และกองทัพอากาศ 561,254,500 บาท


นอกจาก นี้ ยังมีมติเห็นชอบวาระลับ (ริมแดง) เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ปีงบประมาณ 2560-2564 จาก 731.13 ล้านบาท เป็น 796.67 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

คุณอาจสนใจ