การเมือง

‘กลุ่มเรารักพัทยา’ คว้าชัยเลือกตั้ง แต่ยังประกาศเป็นทางการไม่ได้ หลังพบบัตรหาย - บัตรเขย่ง

โดย JitrarutP

23 พ.ค. 2565

57 views

ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยายังวุ่น แม้กลุ่มเรารักพัทยา บ้านใหญ่ จะชนะการเลือกตั้งทั้ง 2 ส่วนแบบขาดลอย แต่ยังประกาศผลไม่ได้ ต้องรอ กกต.จังหวัด วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาบัตรหาย บัตรเขย่งก่อน


ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้คะแนนสูงสุดตามความคาดหมาย อยู่ที่ 14,349 คะแนน โดยอันดับ 2 คือ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร เบอร์ 4 กลุ่มพัทยาร่วมใจ ได้ 12,477 คะแนน ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง กลุ่มเรารักพัทยาชนะแบบยกทีมในทุกเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 49.96 %


เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผอ.กกต.เมืองพัทยา เผยว่า การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พบปัญหาบัตรหาย 2 ใบ ส่วนของการเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบปัญหาบัตรเขย่ง 2 ใบ ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงทำได้เพียงประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ในเขตเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหาไปก่อน ยังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาได้ขณะเดียวกัน ยังได้นำข้อปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งให้ กกต.จังหวัดพิจารณาชี้ขาด คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งอาจพิจารณาเลือกตั้งซ่อมเฉพาะหน่วยที่มีปัญหา หรือหากพิจารณาว่าไม่ใช่ปัญหาก็จะประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

คุณอาจสนใจ