การเมือง

กลุ่มหนุนชูมือ 'ปรเมศวร์' เชื่อนำลูกทีมชนะขาด ได้นั่งเก้าอี้ "นายกเมืองพัทยา" แน่นอนแล้ว!

โดย pattraporn_a

22 พ.ค. 2565

142 views

ผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 และแม้ว่ายังไม่ประกาศผลรวมคะแนนทั้งหมด แต่ผู้สมัครที่อยู่ภายใต้คำว่ากลุ่มบ้านใหญ่ ก็ได้รับการชูมือกำชัยชนะแล้ว


โดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ขณะที่รวมคะแนนตอนนี้ นายปรเมศร์ มี 14,633 คะแนน อันดับ 2 คือนายสินธุ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้ 12,736 คะแนน อันดับ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้ 8,794 คะแนน และอันดับ 4 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้ 896 คะแนน


นอกจากนี้ ผลของการเลือกตั้งสมาชิกสมาเมืองพัทยา ทั้ง 4 เขต จำนวน 24 คน ปรากฎว่าผู้สมัครจากกลุ่มเรารักษ์พัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มนายปรเมศร์ ก็ชนะได้ทั้ง 24 คน


เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ระบุว่า เขตที่ 2 ในหน่วยเลือกตั้งที่ 29 มีบัตรเขย่ง 1 บัตร เพราะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ได้มอบบัตรเลือกสมาชิกสภาเมือง ให้ผู้มาใช้สิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเมือง ไปด้วย 1 ใบ ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์คนนี้มีสิทธิ์เลือกนายกเมือง แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเมือง ทำให้บัตรนั้นถูกกาลงคะแนนไปแล้ว จึงเกิดบัตรเกินสิทธิ 1 คน และบัตรนั้นจะมีผลต่อคะแนนของสมาชิกสภาเมืองในเขต 2 แต่ไม่มีผลต่อนายกฯ ทำให้ ปลัดเมืองพัทยา ระบุว่าจะไม่ประกาศผลนับคะแนนของสมาชิกสภาเมืองเขต 2 และได้ส่งหนังสือหารือไป กกต.แล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร


ทั้งนี้ พัทยามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 78,018 คน ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ 70 โดยครั้งลุ่ดเมื่อ 10 ปีก่อน คนใช้สิทธิ์ร้อบละ 40 ครั้งนี้ยอดทั้งหมดยังไม่สรุป แต่เมื่อเวลา 15 นาฬิกา ยอดอยู่ที่ร้อยละ 50 ไปแล้ว

คุณอาจสนใจ

Related News