เลือกตั้งและการเมือง

‘ครป.-สภาผู้บริโภค’ ยื่นหนังสือ กมธ.เทคโนโลยี วุฒิสภา สอบประวัติ ประธานกสทช.

โดย olan_l

28 พ.ค. 2567

44 views

วันนี้ (28 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา เครือข่ายคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และสภาผู้บริโภค นำโดยนางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ประธานครป. และน.ส.สารี อ๋องสมหวัง : เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อขอให้เปิดเผยรายกงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของนพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รักษาการประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช.

นางลัดดาวัลย์ กล่าวว่า นพ.สรณ มีสถานะเป็นพนักงานและลูกจ้างทำหน้าที่ตรวจสอบและรักษาคนไข้ของคณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แห่งพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ปี 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อนพ.สรณได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 แล้ว นพ.สรณ ยังมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ ดังนั้นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 18 พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งต้องกำหนดหลักฐานว่าได้ลาออก หรือเลิกประกอบอาชีพ และวิชาชีพดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภา ภายในวันที่ 10 ม.ค.2565 ก่อนที่นายกฯจะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช. หรือไม่

ซึ่ง นพ.สรณ มีสถานะเป็นพนักงานลูกจ้าง ยังได้รักษาและตรวจคนไข้ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับค่าตอบแทนในฐานะแพทย์เป็นรายชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 8-12 เม.ย.2565  โดยไม่พบหลักฐานว่าพ้นจากการเป็นพนักงานลูกจ้างแล้ว แม้นพ.สรณ ได้ยื่นใบลาออกจากรองอธิการบดีแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างรายชั่วโมง ที่ได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่านพ.สรณ ได้มีการแสดงหลักฐานการลาออกจากการเป็นลูกจ้างดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาหรือไม่ หากไม่มีการแสดงหลักฐานถือว่านพ.สรณได้สละสิทธิ์การเป็นกสทช.ไปแล้ว และการที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกสทช.จนถึงปัจจุบันถือว่าฝ่าฝืนมาตรา 8 และต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการกสทช.และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อความสง่างาม

ด้านน.ส.สารี กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาที่ผ่านมา หากเกิดเหตุว่าประธาน กสทช. ขาดคุณสมบัติจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ หากไม่มีความชัดเจน จึงต้องการเห็นข้อสรุปของกรรมาธิการฯที่จะส่งผลต่อกสทช. ซึ่งข้อเท็จจริงทางกสทช.สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเคยเกิดขึ้นในอดีต โดยกสทช.ขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่พบว่าขาดคุณสมบัติจริง จึงคิดว่าการตรวจสอบตรงนี้และข้อมูลที่ทางกมธ.มีก็จะทำให้มติต่างๆของกสทช.ที่มีการประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้วที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค ใบอนุญาตและการกำกับติดตาม อาจเกิดผลกระทบได้ หากนพ.สรณ ขาดคุณสมบัติและอาจทำให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติได้ จึงอยากให้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่กมธ.พิจารณาเสร็จสิ้นก่อนที่จะนำเสนอให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาต่อไป ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ หรือจะดำเนินการอย่างไร

ส่วนจะมีการเปิดเผยรายงานของกมธ.หรือไม่ก็เป็นไปตามกฏหมาย  และสิ่งใดที่เป็นไปตามกฎหมายกมธ.ยินดีปฏิบัติตามในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้าใจผิดกันเยอะว่ากมธ.มีมติออกมาแล้ว ยืนยันว่าไม่เคยมีมติว่าประธาน กสทช. มีความผิดอันใดอันหนึ่งตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้คิดว่ากสทช.เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นองค์กรหนึ่งของประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย แต่กสทช.ได้คนดีมาเป็นกรรมการก็จะทำให้องค์กรมีความโปร่งใส กมธ.ยินดีที่จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ครป. ,กสทช. ,กมธ.เทคโนโลยี

คุณอาจสนใจ

Related News