การเมือง

กลาโหม ยัน เปิดกว้างทุกพรรคหาเสียง เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ในหน่วยทหาร ลั่น เป็นกลาง ไม่ชี้นำกำลังพลเลือกใคร

โดย attayuth_b

21 ม.ค. 2565

156 views

พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแนวทางของเหล่าทัพในการสนับสนุนการเลือกตั้งซ่อมเขต 9 กทม.(หลักสี่)ว่าเหล่าทัพมีแนวทางที่ชัดเจนที่เขียนไว้ในเรื่องการสนับสนุนการเลือกตั้ง 4 ประเภทด้วยกันคือ สนับสนุนคน สถานที่ ยานพาหนะและการประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งขอเข้ามาหาเสียงในหน่วย ทางหน่วยก็ต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด( กกต.จังหวัด) เพื่อให้ประกาศเชิญชวนให้พรรคการเมืองเข้ามาทำการหาเสียง และจะจัดพื้นที่กลางเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามา บอกกล่าวถึงนโยบายของพรรคตัวเองและมีการจัดคิวเข้ามาพรรคการเมือง

เมื่อถามว่า ต้องรอให้ทุกพรรคการเมืองเสนอมาพร้อมกันหรือไม่ พ.อ.วันชนะ กล่าวว่า หากทาง กกต.จังหวัดประกาศเชิญชวนแล้วมีเพียงพรรคการเมืองเดียว โดยไม่มีพรรคอื่นประสงค์เข้ามาเลย ทางกกต.ก็จะประกาศให้พรรคการเมืองเดียวเข้ามา ถือว่าเป็นการเปิดกว้างเหมือนกัน ยืนยันว่ากองทัพยืนยันในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สำหรับกรณีที่พรรคก้าวไกลขอเข้าไปหาเสียงในหน่วยทหารของ ทบ.แต่ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผลที่มีเพียงพรรคเดียวนั้น เราต้องไปดูที่ กกต.ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ กกต.ประกาศเชิญชวนพรรคการเมืองอื่น เพราะปกติเวลาทำเรื่องไปที่หน่วยแล้วยังไม่สามารถเข้ามาหาเสียงได้ทันที เพราะหน่วยต้องรอทางกกต.แจ้งก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่และกำลังพลที่มาฟังก่อน รวมถึงคิวของพรรคการเมืองอื่นๆ ที่จะร่วมได้

พ.อ.วันชนะ กล่าวด้วยว่า ในส่วนแนวทางในการให้กำลังออกมาใช้สิทธินั้นยืนยันว่า เราเปิดกว้างให้กำลังพลและครอบครัว ในการให้สิทธิเสรีภาพในการลงคะแนน ไม่จำกัดสิทธิ ส่วนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยจะทำตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ และไม่เอนเอียงไปพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทหารมีความเป็นกลางทางการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ เราทำได้ในแง่รณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวในการใช้สิทธิ์ของตนเองมากที่สุด ไม่ให้นอนหลับทับสิทธิ์

คุณอาจสนใจ