เลือกตั้งและการเมือง

นายกฯ เคารพผลโพล พท. ตามหลัง ก.ก. ด้าน 'ชัยธวัช' รับมีกำลังใจ แต่ไม่ประมาท

โดย panwilai_c

27 พ.ค. 2567

20 views

ความเคลื่อนไหวหลังสถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่ผลสำรวจความนิยมประชาชน 1 ปีหลังเลือกตั้ง ที่ผลออกมาว่าพรรคก้าวไกลยังเป็นพรรคอันดับหนึ่ง และผู้ตอบแบบสำรวจอยากให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนายเศรษฐา ทวีสิน เคารพความเห็นของประชาชนสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566" จำนวน 1,620 ตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ในทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยผลสำรวจจากคำถาม

ถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต

ผู้ตอบร้อยละ 35.7 เลือกผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล

ร้อยละ 18.1 เลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

ร้อยละ 11.2 ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

ร้อยละ 9.2 ผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ

ร้อยละ 7.8 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

ร้อยละ 5 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

ร้อยละ1.6 ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา

ร้อยละ 1.2 ผู้สมัครจากพรรคประชาชาติเมื่อนำตัวเลขประมาณการที่นั่งที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีโอกาสได้รับจากการ

เลือกตั้งทั้งสองระบบมารวมกัน พบว่า หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลานี้ พรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีโอกาสได้ที่นั่งมากที่สุด รวม 208 ที่นั่ง รองลงมาเป็นพรรคเพื่อไทย 105 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 61 ที่นั่ง พรรครวมไทยสร้างชาติ 34 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐ 30 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ 22 ที่นั่ง พรรคชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง และพรรคประชาชาติ 9 ที่นั่ง ตามลำดับ ส่วนที่นั่งที่เหลือจะกระจายไปยังพรรคการเมืองอื่น ๆ รวม 21 ที่นั่งเมื่อสอบถามว่าถ้าเลือกได้ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงเวลานี้มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่าอยากให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.9

รองลงมาระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 17.7

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 10.5

นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 8.7

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 3.3

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 1.7

และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ และยังมีผู้ตอบที่ระบุชื่อคนอื่น ๆ รวมกับที่ยังไม่เห็นว่ามีคนที่เหมาะสมอีกร้อยละ 10.9นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังการเผยแพร่ผลสำรวจสถาบันพระปกเกล้า ว่า ต้องให้ความเคารพกับความเห็นของประชาชนที่สะท้อนมา แต่ไม่อยากจะอ้างเรื่องงบประมาณปี 2567 ที่เพิ่งจะออกมาใช้ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้า​พรรค​ก้าวไกล​ พูดถึงผลโพลสถาบันพระปกเกล้า ที่พรรคก้าวไกล มีคะแนนเป็นอันดับ 1 นำหน้าพรรคเพื่อไทย ว่า ถือเป็นกำลังใจในการทำงาน แต่จะเอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เราประมาทไม่ได้ เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยพรรคมีเป้าหมายจำนวน สส.เกิน 200 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

คุณอาจสนใจ

Related News