เลือกตั้งและการเมือง

นักเศรษฐศาสตร์-เอกชน ร่วมเสวนาทิศทางประเทศหลังเลือกตั้ง

โดย panwilai_c

7 พ.ค. 2566

59 views

ยิ่งใกล้วันเลือกตั้ง ก็เริ่มมีการตั้งวงวิเคราะห์ ตั้งวงเสวนา เพื่อมองไปข้างหน้า หลังการเลือกตั้ง อย่างเช่นก่อนหน้านี้ เริ่มมีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ และภาคเอกชน ได้พยายามมองไปข้างหน้า เพื่อให้เห็นทิศทางประเทศไทย หลังการเลือกตั้ง ซึ่งสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาเพื่อระดมความเห็นฝากไปยังรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้น หลังเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงการระดมความเห็นครั้งนี้ ว่ารัฐบาลใหม่คือพรรคใดบ้าง ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป สะท้อนความตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งโยงถึงทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ และสังคมไทยนายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่า ประชาธิปไตยเข้าสู่สังคมไทยมานานกว่า 91 ปีแล้ว แต่ที่ปรากฏคือ วังวนประชาธิปไตยของไทย มักจะเริ่มจาก เลือกตั้ง แล้วจบที่การรัฐประหารเสมอมาด้านนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในมิติทางเศรษฐกิจต้อง รอดูฝีมือรัฐบาลใหม่ว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร อย่างประเด็นที่จะมีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะเอาเงินมาจากที่ใดนั้น ขอเสนอไว้ตรงนี้คือ ให้ใช้การปรับค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงประมาณ 5% ซึ่งจะทำให้รายได้จากการส่งออกที่มีอยู่แล้ว มีรายได้เพิ่มขึ้นทันที 550,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่ต้องกู้เงินนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องการใช้การลดค่าเงินเป็นแนวคิดที่ดี แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างรอบด้าน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนต้องขึ้นกับตลาดการเงินของโลกด้วยสำหรับสภาอุตสาหกรรมมองว่าหลังการเลือกตั้งน่าจะดีขึ้น แม้การส่งออกจะพบว่ามีการติดลบเพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้น จึงอยากเห็นรัฐบาลใหม่ที่มีความพร้อม และมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานได้ทันที ได้คนที่เป็นกลางไม่เกรงกลัวนายทุนพรรค รวมทั้งอยากเห็นความจริงใจของพรรคการเมือง และการทำนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

คุณอาจสนใจ