การเมือง

สัมภาษณ์สด 'อ.ปริญญา' วิเคราะห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

93 views

การอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรก ผลงาน ข้อมูลของฝ่ายค้าน ที่โหมโรงมาหลายวัน วันจริงเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งการชี้แจงของฝั่งรัฐบาล รับฟัง และมีน้ำหนักมากน้องขนาดไหน พูดคุยกับ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมวิเคราะห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรก
คุณอาจสนใจ