เลือกตั้งและการเมือง

เช็กให้ดี! 'ปฏิทินเลือกตั้ง 2566' กกต. เคาะ 14 พ.ค. เลือกตั้งทั่วไป 3-7 เม.ย. รับสมัครส.ส.

โดย paweena_c

22 มี.ค. 2566

169 views

เช็กให้ดี! 'ปฏิทินเลือกตั้ง 2566' กกต. เคาะ 14 พ.ค. 66 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป 3-7 เม.ย. รับสมัครส.ส.

หลังจากวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ และกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในวันต่อมา 21 มีนาคม กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น โดยเรียงลำดับตามปฏิทินเลือกตั้ง 2566 ดังนี้

วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 เปิดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขต - นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

วันที่ 3 - 7 เมษายน เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสถานที่รับสมัครเป็นไปตามประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้งที่ประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ กำหนด

วันที่ 4 - 7 เมษายน เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งเป็นวันเดียวกัน ที่ให้พรรคการเมือง แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

วันที่ 3 พฤษภาคม วันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันลงคะแนนเสียง ‘เลือกตั้งล่วงหน้า’ ในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ รวมถึงเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

มาถึงวันสำคัญ คือวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

และสำหรับใครที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม และวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม หรือนับง่าย ๆ คือ ภายใน 7 วัน ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง


คุณอาจสนใจ