เลือกตั้งและการเมือง

'ชล บุนนาค' ลาออก! "ไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งกลไกวุฒิสภา" ชี้พฤติกรรมชัด ขัดขวางเจตจำนงประชาชน

โดย paweena_c

9 ส.ค. 2566

11K views

ลาออก! 'ชล บุนนาค' แจง "ไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งกลไกวุฒิสภา" ชี้พฤติกรรมชัด ขัดขวางเจตจำนงของประชาชนที่แสดงผ่านการเลือกตั้ง

วันนี้ (9 ส.ค. 66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค โพสต์กรณีการลาออกของตนเอง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chol Bunnag ระบุ 

9 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ในฐานะอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการ

โดยมีเหตุผลคือ ในฐานะนักวิชาการที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสนับสนุนการสร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ (SDG 16.7)

ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลไกวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่มีพฤติกรรมชัดเจนว่ามุ่งขัดขวางเจตจำนงค์ของประชาชนที่แสดงผ่านการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาในการนี้ต้องขอขอบพระคุณประธานคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติในคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค)

ทั้งนี้ได้ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมว่า "ผมได้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรรมาธิการภายใต้ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา (นำโดย คุณหมอ อำพล จินดาวัฒนะ) และได้ลาออกมาแล้วหนึ่งครั้งในช่วงปี 2562 หลังจากนั้นได้เข้าร่วมคณะอนุกรรมาธิการฯ ข้างต้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นอนุกรรมาธิการฯ ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของผมโดยตรง"
คุณอาจสนใจ

Related News