ต่างประเทศ

รัฐบาลลาว ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 1.3 ล้านกีบ/เดือน บังคับใช้ 1 พ.ค.นี้

โดย thichaphat_d

1 พ.ค. 2566

405 views

รัฐบาลลาวเห็นชอบที่จะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจากปัจจุบัน 1.2 ล้านกีบ (ประมาณ 2,400 บาท) เป็น 1.3 ล้านกีบ (ประมาณ 2,600 บาท) โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เนื่องในวันแรงงานสากล โดยข้อเสนอนี้ได้รับการลงนามในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี

แม้ว่ารัฐบาลจะหารือถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติม แต่ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประสานงานกับกระทรวงการคลังและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อดำเนินการวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำที่น่าอยู่ที่เหมาะสม ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐบาลหวังที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเติมในไตรมาสที่สามของปี 2566 เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานจำนวนมากทั่วประเทศ

นอกจากการอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ว ที่ประชุมยังได้หารือประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การทำให้ทางรถไฟลาว-จีนสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับนักเดินทาง การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตามเส้นทางรถไฟลาว-จีน และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง

ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะติดตามและประเมินสถานการณ์ไฟป่าและดำเนินมาตรการเพื่อดับไฟอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่นยังให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาป่าโดยประมาทและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

รัฐบาลยังได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน คณะทำงานจะทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิจัยอย่างรอบด้าน พัฒนามาตรการระยะยาวและเฉพาะเจาะจง และนำเสนอผลการวิจัยต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณา

คุณอาจสนใจ