ต่างประเทศ

เครือข่ายเยาวชน EFFPO หลายประเทศ แจกสติกเกอร์ รณรงค์ 'หยุดรับเงินทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมฟอสซิล'

โดย parichat_p

11 ธ.ค. 2566

44 views

ช่วงเช้าวันนี้เมื่อทีมข่าวถึงสถานที่จัดงานก็มีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจากหลากหลายประเทศ จากกลุ่ม equitable fossil fuel phase out หรือ EFFPO มารณรงค์แคมปเปญ not paid by the fossil fuel industry หรือ หยุดรับเงินทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมฟอสซิล ด้วยการแจกสติกเกอร์ข้อความให้กับผู้ร่วมงาน ถือเป็นการกดดันกลุ่มประเทศที่เป็นผู้ใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลักอีกทางหนึ่ง


เพราะประเด็นหลักของการหารือใน COP ครั้งนี้ ก็คือเรื่องแผนการยกเลิกการใช้พลังงานฟอสซิล ที่พบเห็นได้จากหลายกลุมที่ออกมาเรียกร้อง


ระหว่างนั้นก็มีกลุ่ม let’s talk about nuclear ที่ออกมาจัดกิจกรรมสันทนาการร้องเพลงที่คุ้นหูโดยมีข้อความให้ข้อมูลให้คนเข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด และคาดว่าจะเป็นพลังงานในอนาคต แก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมา


ส่วนกลุ่ม Asian Peoples’ Movement on Debt and Development ก็มารณรงค์เรื่องทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เกษตรกรในกลุ่มประเทศผู้ผลิตอย่างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับผลกระทบในภาระต้นทุนการผลิตที่เสียหายและขาดทุนจากภาวะโลกรวน


กลุ่มนี้ก็มีตัวแทนจาก climate watch thailand ร่วมด้วย โดยพวกเขามองว่ายังเป็นการแก้ปัญหาโลกร้อนที่ผิดในภาคการเกษตรในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระบบเกษตรพันธะสัญญาโดยมีนายทุนเป็นผู้ผูกขาดต้นทุน


ไม่ว่าจะเป็นระบบปาล์ม อ้อย ข้าว และประมง ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีควา ชัดเจนในการแก้ปัญหาเงินชดเชย การแก้ปัญหาผลผลิตที่ลดลงจากภาวะโลกรวน และ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาช่วยเกษตรกร


หลังจากที่ตลอดหลายวันมานี้ทางเครือข่ายภาคประชาสังคมได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสียงไปถึงกลุ่มผู้นำ และให้เปิดเวทีหลักให้กับภาคประชาสังคมได้ขึ้นไปอภิปรายผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งวันนี้ความพยายามของพวกเขาก็สำเร็จ มีการเปิดเวทีหลักใน plenary hall ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ขึ้นพูด เพื่อส่งสาร์สไปถึงกลุ่มผู้นำ โดยที่ประชุมครั้งนี้ก็มีเครือข่าย Climate watch thailand ร่วมด้วย ซึ่งก็คาดว่าการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันสุดท้ายจะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ประชุม COP28 ,EFFPO ,อุตสาหกรรมฟอสซิล

คุณอาจสนใจ

Related News