เศรษฐกิจ

สายช้อปเฮ! ฟ้องซื้อขายออนไลน์ ขออายัดเงินผู้ขายได้ชั่วคราว - 3 ต.ค. เปิดดูสินค้าก่อนจ่ายได้

โดย passamon_a

8 ก.ค. 2567

52 views

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.67 น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคสามารถขอเปิดดูสินค้าได้ก่อนชำระเงินค่าสินค้า สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายเงินปลายทางนั้น ล่าสุด ประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2567 แล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67


น.ส.จิราพร กล่าวว่า ล่าสุดประกาศ สคบ.ดังกล่าว ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป การมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวที่เหมาะสม


"กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้นักช้อปออนไลน์ โดยการใช้มาตรการส่งดี (Dee-Delivery) ให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บเงินปลายทางจากผู้บริโภคต้องระบุรายละเอียดในหลักฐานการรับเงิน เช่น ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้า หมายเลขติดตามพัสดุ ข้อมูลพัสดุ จำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทาง รวมถึงให้สิทธิผู้บริโภคปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือมีสิทธิได้รับค่าสินค้าคืน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจถือเงินไว้ก่อนเป็นเวลา 5 วัน ก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืน


นอกจากนี้ ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้ โดยบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน หากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค และจะช่วยแก้ไขปัญหาการถูกหลอกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย" น.ส.จิราพร กล่าว


ขณะที่ เมื่อ​วันที่ 4 ก.ค.67 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลยุติธรรมเพิ่มบริการใหม่ สำหรับคดีผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ e-Filing โดยให้ยื่นคำร้องขออายัดเงินฝากชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ ในคดีซื้อขายออนไลน์ของศาลแพ่ง โดยบริการใหม่นี้เป็นการคุ้มครองสิทธิเพิ่มโอกาสโจทก์ที่จะได้รับเงินคืน หรือค่าเสียหายกรณีโจทก์ชนะคดี ซึ่งการยื่นคำร้องขออายัดเงินในบัญชีไว้ชั่วคราว สามารถดำเนินการได้พร้อมกับเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์


สำหรับช่องทางการยื่นคำฟ้องคดี และคำร้องขออายัดเงินฝากนั้น เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ https://efiling3.coj.go.th/citizen/login กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการซื้อขายออนไลน์นั้นหากซื้อแล้วไม่ได้ของ สินค้าได้รับไม่ตรงปก หรือเจอร้านค้าปลอม เมื่อมีการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของจำเลยแล้ว โจทก์ที่ได้ยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์สามารถยื่นคำร้องและหลักฐานการซื้อขาย การชำระเงินพร้อมระบุพฤติการณ์ของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ขายที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ตามจำนวนที่โจทก์จ่ายไปไว้เป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดี หากศาลรับคำฟ้องคดีและมีคำสั่งอายัดแล้ว ศาลจะส่งหมายอายัดชั่วคราวไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีนั้น


และภายหลังหากคดีมีคำพิพากษาเสร็จสิ้น จนถึงการบังคับคดี โจทก์มีสิทธิขอให้นำเงินในบัญชีที่ถูกอายัดไว้ชั่วคราวมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ และหากเงินในบัญชีนั้นไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้ จำเลยยังต้องมีภาระรับผิดชอบชดใช้เงินที่ยังขาดอยู่ให้แก่โจทก์ด้วย ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ศาลแพ่ง โทร. 02-543-2555


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/OCDUhR8HEAw

คุณอาจสนใจ

Related News