เศรษฐกิจ

ปลัดกระทรวงพลังงานเตรียมหารือ กกพ. และสำนักงบฯ หาช่องทางลดค่าไฟ เหลือ 4.20 บาท

โดย kanyapak_w

1 ธ.ค. 2566

45 views

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้าที่ กกพ. ปรับขึ้นเป็น 4.68 บาทต่อหน่วย จะอยู่ในส่วนของค่าเอฟที. ซึ่งเกิดจากการคำนวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมา ก๊าซธรรมชาติ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงหลักของค่าไฟฟ้า ราคาผันผวนอยู่ในระดับสูงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูหนาวของกลุ่มประเทศตะวันตก ทำให้ความต้องการก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ราคาในตลาดโลกจึงปรับตัวสูงขึ้นตาม กอปรกับที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ทำให้การผลิตก๊าซธรรมชาติลดน้อยลง จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่คาดว่าจะสามารถกลับมาผลิตในภาวะปกติได้ในช่วงเดือนเมษายน 2567โดยปลัดกระทรวงพลังงานยอมรับว่า ค่าไฟดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับภาคประชาชนและภาคเอกชน กระทรวงพลังงานจึงเตรียมหารือกับ กกพ. เพื่อให้พิจารณาการคำนวณค่าเอฟทีใหม่ ดูว่าจะมีส่วนใดบ้างที่ปรับลดได้เพิ่มขึ้นเบื้องต้นจะมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นด้วย โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำโดยจะพยายามทางหาลดให้ได้ เบื้องต้นคาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าให้เหลือได้ประมาณ 4.20 บาทต่อหน่วย รวมทั้งจะหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อของบกลางมาช่วยเหลือเพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางด้วย
แท็กที่เกี่ยวข้อง  เศรษฐกิจ ,ค่าไฟ ,ลดค่าไฟ

คุณอาจสนใจ

Related News