เศรษฐกิจ

กระดูกสันหลังของชาติอ่วมหนัก ต้นทุนพุ่ง 30% - ก.เกษตร เตรียมมาตรการแก้ปุ๋ยแพงปี 65-69

โดย nattachat_c

21 ก.ค. 2565

48 views

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยแพง ปุ๋ยขาดแคลน และขาดเสถียรภาพ ทำให้ต้นทุนเพิ่มถึง 30% แต่พืชผลหน้าฟาร์มราคาไม่เพิ่ม


ในเรื่องดังกล่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง และปุ๋ยขาดแคลน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและวางแนวทางการแก้ไขปัญหา


โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ ปี 65 – 69 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ และให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทั่วถึง


ให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องราคาสินค้าที่ประชาชนสามารถจับต้องได้ด้วย


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dhCdY1_axiI

คุณอาจสนใจ