เศรษฐกิจ

'ภูมิธรรม' หวังกระตุ้นยอดขายอสังหาฯ สั่งศึกษาให้ต่างชาติซื้อคอนโด 75% ถือครองได้ 99 ปี

โดย nut_p

21 มิ.ย. 2567

72 views

วันนี้ มีประเด็นร้อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีหนังสือด่วนที่สุดลงนามโดยรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ศึกษามาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งขยายเวลาถือครอง เป็น 99 ปี และสัดส่วนการถือครองเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนห้องในอาคาร ซึ่งล่าสุด มีการชี้แจง ทั้งจากนายภูมิธรรม เวชยชัย และนายอนุทิน ชาญวีระกูล ต่อกรณีดังกล่าวเนื้อหาในหนังสือดังกล่าว อ้างถึงการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างลาป่วยจากโควิด นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงรักษาราชการแทน ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษามาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค และดึงดูดนักลงทุนขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ จึงขอให้ กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1. การพิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ทรัพย์อิงสิทธิ มีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน 99 ปี จากเดิม ไม่เกิน 50 ปีข้อ 2. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิคนต่างด้าว สามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จากเดิมไม่เกินร้อยละ 49 เป็นไม่เกินร้อยละ 75 โดยอาจกำหนดเงื่อนไขอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด เช่น การจำกัดสิทธิการออกเสียงของคนต่างด้าว และนิติบุคคลต่างด้าว ที่ได้เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในภายหลังจากที่เกินอัตราส่วนร้อยละ 49ในเอกสารดังกล่าว ยังระบุว่าหากมีความจำเป็นต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตามขั้นตอน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วหลังจากหนังสือดังกล่าวถูกเผยแพร่มากขึ้น นายภูมิธรรม ชี้แจงว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น ขณะที่สื่อมวลชนถามว่ากรณีนี้ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน บางราย ที่ขายคอนโดมิเนียมหรือไม่ นายภูมิธรรม ระบุว่าหากเอื้อประโยชน์ให้บางรายดังกล่าว คงตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว แต่ตอนนี้เป็นเพียงแค่สั่งให้ไปศึกษาเท่านั้นขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ชี้แจงว่า การแก้กฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุดของต่างชาติ กรณีการเช่าที่ดินขยายจาก 50 ปีเป็น 99 ปี ที่จริงแล้วในกฎหมายเดิม กำหนดให้เช่าได้ 50 ปีและขอขยายได้อีก 50 ปี รวมเป็น 100 ปี อยู่แล้ว ดังนั้น ครั้งนี้จะแก้โดยให้เป็น 99 ปี เพื่อให้ชัดเจนและไม่ต้องขอขยายอีกส่วนที่จะให้ต่างชาติถือครองคอนโดเพิ่มจากร้อยละ 49% ของจำนวนห้องในโครงการ เป็นร้อยละ 75% นั้น ถือเป็นมาตรการตุ้นเพื่อให้สามารถขายคอนโดได้มากขึ้น แต่ต่างชาติไม่สามารถใช้สิทธิ์โหวต หรือตั้งกฎระเบียบในคอนโดได้ โดยสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของห้องที่เป็นคนไทยอยู่ เหมือนเดิม

คุณอาจสนใจ

Related News