ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

PEA จัดพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ

โดย thichaphat_d

25 ต.ค. 2566

35 views

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน  ร่วมในพิธี ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร จังหวัดสงขลา


สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

- ชนะเลิศทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

- รองชนะเลิศทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

- ชนะเลิศทีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี

- รองชนะเลิศทีมหญิง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภททีมชายและทีมหญิง ดังนี้


- ตบหัวเสายอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายกิตติพงษ์ สังข์ศักดิ์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และนายเฉลิมเดช บุญรอด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวธัญพร สีโซ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวขวัญณภัทร  นวลวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา- ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายสรศักดิ์ พูลสนอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาววรัทยา กางโสภา โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี- ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายปกรณ์ศักดิ์ อุทธารณ์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และนายจักรินทร์ จันทุมมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวทิพย์สุดา บัวหลาย โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี และนางสาวณัฐริกา วะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- เซ็ตยอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายทีปกร วีระวงศ์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวรัชดา ฉอ้อนโฉม ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี


- ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายภาคภูมิ ประทัยเทน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


- ผู้เล่นทรงคุณค่า

ทีมชาย ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาววริศรา สีทาเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี


- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายสิทธิชัย โพชะกะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ทีมหญิง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี


ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

คุณอาจสนใจ

Related News