เศรษฐกิจ

PEA คว้า 3 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 6 ปีซ้อน

โดย olan_l

11 ก.ค. 2567

38 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้คำมั่นเดินหน้าพันธกิจ สร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม หลังคว้า 3 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ระดับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะองค์กรชั้นนำที่ดำเนินการตามแนวทาง ESG และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย พร้อมร่วมประชุม International CSR & Sustainability Summit ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

PEA ได้รับรางวัลจากการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 ปีซ้อน และด้านรายงานความยั่งยืน 3 ปีติดต่อกัน โดยในปีนี้ PEA ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards สาขา Social Empowerment จากโครงการ PEA ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน จากการจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมผ่านโปรแกรมประยุกต์สำหรับห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า หรือ GIS Center และกิจกรรมอาสาร่วมกับมูลนิธิช่างไทย ใจอาสา ช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards สาขา Corporate Sustainability Reporting จากรายงานความยั่งยืนของ PEA ประจำปี 2565 ตามกรอบมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards โดยเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ //และตราสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน ด้วย PEA ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล จึงได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบันรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/qyAZHN1vrGc

แท็กที่เกี่ยวข้อง  PEA ,AsiaResponsibleEnterpriseAwards

คุณอาจสนใจ