พาณิชย์ฯ รับน้ำมันปาล์มราคาสูงจริง เผย เร่งสรุปราคาภายในสัปดาห์นี้

เศรษฐกิจ

พาณิชย์ฯ รับน้ำมันปาล์มราคาสูงจริง เผย เร่งสรุปราคาภายในสัปดาห์นี้

โดย panisa_p

25 ม.ค. 2565

78 views

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า โดยได้ลงนามแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ ในพื้นที่ส่วนกลาง ส่วนผู้ว่าราชการฯ และพาณิชย์จังหวัด ให้เป็นประธานดูแลสถานการณ์ในส่วนภูมิภาค โดยให้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด เมื่อพบการกระทำผิดให้แก้ปัญหาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันทีสำหรับกรณีราคาน้ำมันปาล์มขวด ที่ขณะนี้บางพื้นที่จำหน่ายกันในราคาขวดละ 60-70 บาท รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคา พบว่า ราคาน้ำมันปาล์มขวดเพื่อการบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นจริง ตามราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกรที่ปรับสูงขึ้นอย่างมาก จากเดิมเคยอยู่ที่ กก.ละ 2 บาทกว่า ขยับขึ้นมาอยู่ที่กก.ละ 10-11 บาทกว่า ซึ่งถือว่าเกษตรกรพอใจ และช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าให้เกษตรกรได้อย่างดี แต่เมื่อราคาผลปาล์มราคาสูง จะทำให้ต้นทุนผลิตน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และ วอร์รูมพาณิชย์ เข้าไปดูแลหาจุดสมดุลของราคาเพื่อให้ทั้ง 3 ฝ่าย (เกษตรกร , ผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภค) อยู่ได้ โดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องของราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 170,000 ตัน เป็นสต๊อกช่วงเดือนธ.ค. 64 ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)อยู่ที่ 56 -56.25 บาท ต่อกก.

คุณอาจสนใจ

Related News