สินค้าแพง กระทบคนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทอ่วม!

เศรษฐกิจ

สินค้าแพง กระทบคนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทอ่วม!

โดย panisa_p

18 ม.ค. 2565

98 views

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย จากสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคทยอยปรับราคาขึ้นในวันนี้ จึงส่งผลให้คนกรุงเทพฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาแพงมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อื่น ซึ่งราว 36% มองว่า มีค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีก่อน หรือก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าต่างๆโดยประชาชนต้องการให้ภาครัฐ ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  3 อันดับแรก คือ (1.) ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ราคาอาหารสดประเภทอื่นๆ เช่น อาหารทะเล ของใช้ในชีวิตประจำวัน และราคาพลังงาน  (2.) เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และ(3.) ลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาที่สิ้นสุดลงไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ขณะเดียวกันต้องการให้ผู้ประกอบการชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า หรือ ใช้วิธีลดปริมาณสินค้า (Re) แทนการปรับขึ้นราคาหากจำเป็น และเพิ่มการจัดโปรโมชั่นกิจกรรมลดราคาสินค้าให้ถี่ขึ้นอย่างไรก็ดี ผู้บริโภคได้มีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยเลือกใช้จ่ายสินค้าเท่าที่จำเป็น ลดหรือชะลอการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น รวมถึงหันไปใช้สินค้าทดแทนที่ราคาถูกลง เช่น กลุ่มเนื้อสัตว์ที่ถูกกว่า สินค้ามือสอง หรือ สินค้าแบรนด์รอง เป็นต้น


คุณอาจสนใจ