เศรษฐกิจ

12 สถาบันการเงิน เปิดช่องทาง "ไกล่เกลี่ยหนี้" ช่วงโควิด-19

13 มิ.ย. 2564

125 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางมาตรกรรมช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินช่วงวิกฤตโควิด 19 หลังสำเร็จจากโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยนี้บัตรเครดิตเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยครั้งนี้จะเป็นการไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาท หากโครงการเสร็จสิ้นก็จะช่วยลดภาระหนี้ในกลุ่มนี้ได้มากถึง 38,000 ล้านบาท


ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับข่าว 3 มิติ ว่า ปัจจุบันหนี้เช่าซื้อรถยนต์กลายมาเป็นหนี้สำคัญของประชาชนรายย่อยอีกประเภทหนึ่ง โดยติด 1 ใน 4 หนี้ครัวเรือนไทย ที่มีลูกหนี้มากถึงกว่า 6 ล้าน 6 แสนคน คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท เฉลี่ย 380,000 บาทต่อคน


ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ รวม 12 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อซื้อ เพื่อลดภาระด้านหนี้สินให้ประชาชนช่วงโควิด 19 โดยครอบคลุมลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่ม ได้แก่


(1) กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือกลุ่มที่เป็น NPL แต่รถยังไม่ถูกยึด

(2) กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด และ

(3) กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาด ซึ่งลูกหนี้แต่ละกลุ่มสามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถและเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม


โครงการนี้ คาดหวังว่าจะมีลูกหนี้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 แสนบัญชี เพื่อชำระหนี้ได้อย่างน้อย 38,000 ล้านบาท แต่หากสถาบันทางการเงินของลูกหนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทางธปท. ก็ได้กำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกัน ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 โดยขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 14,000 ราย


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีหมายเลข 1213 ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 

ข่าวยอดนิยม