การเมือง

โฆษก ก.ต่างประเทศ จ่อซักซ้อมอพยพคนไทยในเมียนมา พร้อมจับตาแนวชายแดน - KNU อย่างใกล้ชิด วอนทุกฝ่ายใช้สันติแก้ปัญหา

01 เม.ย. 2564

61 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

โฆษกกระทรวง ตปท. วอนทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกเพื่อสันติวิธี เตรียมความพร้อมอพยพคนไทยในเมียนมา หากสถานการณ์ยกระดับ จับตาแนวชายแดน - KNU อย่างใกล้ชิด ไม่กังวลมิสแกรนด์ออกมาพูดความเคลื่อนไหว


วันนี้ (1 เม.ษ. 64) ที่ห้องแถลงข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายธานีแสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงท่าทีต่อสถานการณ์ไทยในเมียนมาว่า เบื้องต้น อยากให้ทางการของเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมากในการดำเนินการใดๆ รวมถึงการคลี่คลายสถานการณ์ ยุติความรุนแรงและปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มมากขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาทางออกอย่างสันติวิธี เพื่อเมียนมาและประชาชนเมียนมา สามารถกลับคืนสภาวะปกติได้และเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นและส่งผลประโยชน์ต่อประเทศอาเซียนและนอกภูมิภาคต่อไป


สำหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเมียร์มา นายธานี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตย่างกุ้งว่า สถานการณ์ตอนนี้ยังคงมีการประท้วงและปะทะเป็นจุด ๆ แต่สามารถจัดหาอาหารและข้าวของต่าง ๆ ได้โดยสะดวกไม่ขาดแคลน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตรัฐกรุงย่างกุ้ง ได้เตรียมแผนความพร้อมช่วยเหลือคนไทยไว้อยู่แล้ว และมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน


ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย ร่วมกับกรุงย่างกุ้ง รวมถึงผู้แทนชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทย ปรับปรุงสถานการณ์และซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยมาโดยตลอด เพื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและความรอบคอบรัดกุม ยังไม่ต้องเตือนให้ถึงมีการอพยพกลับไทย แต่หากสถานการณ์มีการยกระดับขึ้นอีก ฝ่ายไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในทุกขั้นตอน


นายธานี กล่าวว่า ในเดือนเมษายน ได้เตรียมเที่ยวบินจากกรุงย่างกุ้งกลับประเทศไทยไว้ 3 เที่ยวบิน ได้แก่ วันที่ 6 เม.ษ. 2 เที่ยวบิน และวันที่ 9 เม.ษ. 1 เที่ยวบิน หากคนไทยในเมียนมาประสงค์จะกลับสามารถติดต่อได้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง


ขณะที่กรณีของผู้หนีภัยความไม่สงบในชายแดนไทย-เมียร์มา มีประชาชนชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงได้หนีภัยจากการสู้รบ ข้ามไปยังฝั่งไทยใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น นายธานี กล่าวว่า ฝ่ายไทยได้ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาและบริเวณแนวชายแดนตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง


สำหรับนโยบายต่อกลุ่มผู้หนีมาในไทยนั้น และได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่หนีภัยการสู้รบต่าง ๆ ภายใต้หลักมนุษยธรรมและสากลระหว่างประเทศมาโดยตลอด ส่วนหากจะมีผู้หนีภัยข้ามฝั่งมายังไทยจำนวนมาก ฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมความพร้อมตามตะเข็บชายแดน แนวปฏิบัติ สถานที่รองรับและมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้ว


สำหรับจำนวนผู้หนีภัยเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ณ ตอนนี้ มี 2,788 คน เดินทางกลับเมียร์มา 2,572 คน ส่วน 216 คน ยังอยู่ที่ไทย ด้านผู้บาดเจ็บ 7 คน ได้เข้ารับรักษาตามโรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่เรียบร้อย และได้ตรวจเชื้อโควิดซึ่งพบว่าไม่มีผลตรวจเป็นบวกแต่อย่างใด


นายธานี กล่าวว่า ตอนนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA และ KNU อย่างใกล้ชิดที่สุด รวมทั้งหน่วยงานกองทัพและความมั่นคง เพื่อติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหว หากมีเหตุให้ต้องปรับแผนการณ์


ส่วนกรณีของฮาน เลย์ มิสแกรนเมียนมา ที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนในประเทศของตนเอง นายธานี กล่าวว่า ทางการทูตไม่ได้มีความกังวลกับการพูดหรือการอาศัยในไทยแต่อย่างใด เพราะประเทศไทยสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ซึ่งการที่เธอขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในไทยก็สามารถดำเนินการได้

ข่าวยอดนิยม