พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

23 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ


วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 15 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามแนวพระดำริต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน มีโอกาสรวมกลุ่มกันแสดงออก ในรูปแบบกิจกรรม DANCERCISE หรือการเต้นตามจังหวะดนตรี ที่เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรี และกีฬาที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ความมุ่งมั่น เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน การมีน้ำใจนักกีฬา และพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น JUNIOR อายุระหว่าง 6-9 ปี ,รุ่น PRE-TEENAGE อายุระหว่าง 10-14 ปี และรุ่น TEENAGE อายุระหว่าง 15-22 ปี โดยมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันระดับภาค รวม 331 ทีม ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 51 ทีม


สำหรับทีมชนะเลิศ รุ่น JUNIOR ได้แก่ ทีม AFS JUNIOR จาก AFS DANCE ACADEMY จังหวัดลำปาง , รุ่น PRE-TEENAGE ได้แก่ ทีมThossaporn Thunder จากโรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ และ รุ่น TEENAGE ได้แก่ ทีม Be Me จากโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงของทีมชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เยาวชนมีความพยายาม มีความมุ่งมั่น ที่นำไปสู่ความสำเร็จ เกิดความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ ความสุข และนำไปสู่การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

ข่าวยอดนิยม