พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจ ที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

โดย panwilai_c

7 ก.ค. 2565

5 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรีวานนี้ เวลา 19.30 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ มาเป็นแนวทาง ในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชมรมซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 มีผลการดำเนินงานในกลุ่มดีเด่นของจังหวัดสระบุรี ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เปิดให้บริการมาแล้ว 12 ปี อาสาสมัครประจำศูนย์ ช่วยเหลือดูแลสมาชิกตามหลักการ "เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง" ด้านผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายชมรม ปัจจุบันมีสมาชิกอายุ 6 ถึง 24 ปี เกือบ 160,000 คนจากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานคำแนะนำ และให้กำลังใจ แก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรีจากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ซึ่งจังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 มีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับประเทศหลายรุ่น อีกทั้งยังได้รับรางวัล TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ ปี 2561, 2562 และ 2563

Related News