พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

โดย pattraporn_a

29 ม.ค. 2565

73 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


 วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นชมรมฯ มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามหลัก 3 ก. 3 ย. คือ คณะกรรมการ กิจกรรม กองทุน และ 3 ยุทธศาสตร์ ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ได้ยึดหลักการทำงาน ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬ นอกจากจะเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 แล้ว ยังมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศด้วย


ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ พร้อมกับพระราชทานคำแนะนำ เป็นกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการปัญหา ได้อย่างเหมาะสม


จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสริต์ทูบีนัมเบอร์วัน โดยจังหวัดบึงกาฬ มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจำ 666 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 571 แห่ง มีสมาชิกฯ กว่า 1 แสนคน

Related News