ไอที

EU อนุมัติหัวใจเทียมเต็มรูปแบบ ผ่าตัดเปลี่ยนกับหัวใจเดิม

16 ก.พ. 2564

30 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อรอการปลูกถ่ายมีจำนวนมาก แต่ผู้บริจาคกลับมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหัวใจเทียมเต็มรูปแบบ มาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว


หัวใจเทียมแบบใหม่นี้ ต่างจากหัวใจเทียมในปัจจุบัน เพราะเป็นหัวใจเทียมเต็มรูปแบบ ที่ผ่าตัดเปลี่ยนกับหัวใจเดิม ซึ่งเริ่มทดสอบเชิงคลิกนิกมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว แต่เพิ่งผ่าตัดกับมนุษย์เคสแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 โดยยืนยันว่าเมื่อผ่าตัดแล้ว หัวใจเทียมใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ การผ่าตัดจะเน้นไปที่ผู้ป่วยโรคหัวใจเคสรุนแรง เสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลว ที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจภายใน 180 วัน 


โดยหัวใจเทียมนี้มีวาล์วทั้งหมด 4 ตัว เหมือนกับหัวใจ 4 ห้อง ที่ทำงานอัตโนมัติ พร้อมปั๊มขนาดเล็ก เพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อผ่าตัดฝังเข้าไปในร่างกายแล้ว หัวใจเทียมจะมาพร้อมกับเครื่องควบคุมภายนอก ที่ดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ แต่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หากมีตัวควบคุมดังกล่าว

ข่าวยอดนิยม