ปีกแห่งรัก Ost.มาตาลดา | ชาย ชาตโยดม | Official MV

48.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องนรอรรถ จันทร์กล่ำ

ทำนองนรอรรถ จันทร์กล่ำ

เรียบเรียงอภิสิทธิ์ วงศ์โชติ, นรอรรถ จันทร์กล่ำ

เพลงปีกแห่งรัก Ost.มาตาลดา ศิลปิน : ชาย ชาตโยดม คำร้อง/ทำนอง : นรอรรถ จันทร์กล่ำ เรียงเรียง : อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ, นรอรรถ จันทร์กล่ำ