พรหมลิขิต Ost.พรหมลิขิต | ธีรนัยน์ ณ หนองคาย & อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข | Official MV

42.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องวิเชียร ตันติพิมลพันธ์

ทำนองวิเชียร ตันติพิมลพันธ์

เรียบเรียงตั้งใจทีม

พรหมลิขิต Ost.พรหมลิขิต ศิลปิน : ธีรนัยน์ ณ หนองคาย & อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข คำร้อง/ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เรียบเรียง : ตั้งใจทีม