รักครึ่งๆ กลางๆ Ost.สืบลับหมอระบาด | เอิ๊ต ภัทรวี | Cover Version

14.8K view

ผู้แต่ง/คำร้องMoveTeam

ทำนองพสิษฐ์ เอกวิไชยภัสร์ (บลู)

เรียบเรียงBlue Indigo / Donut Indigo

รักครึ่งๆกลางๆ Ost.สืบลับหมอระบาด ศิลปิน INDIGO เนื้อร้อง MoveTeam ทำนอง พสิษฐ์ เอกวิไชยภัสร์ (บลู) เรียบเรียง Blue Indigo / Donut Indigo