เมื่อลืมตา Ost.เจ้าสาวบ้านไร่ | กลม อรวี | Official MV

12.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องOkomo P

ทำนองOkomo P

เรียบเรียงMheezingg, พุฒิพงศ์ วงศ์ชูวรรณ

เมื่อลืมตา Ost.เจ้าสาวบ้านไร่ ศิลปิน : กลม อรวี เนื้อร้อง ทำนอง Okomo P เรียบเรียง Mheezingg, พุฒิพงศ์ วงศ์ชูวรรณ