เปิดใจ Ost.ลับลวงใจ | ชิน ชินวุฒ | Official Karaoke

846 view

ผู้แต่ง/คำร้องปัญญา ปคูณปัญญา

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

คาราโอเกะ เพลงประกอบละครช่อง 3

ทั้งหมด 58 เพลง

เปิดใจ ost. ลับลวงใจ ศิลปิน ชิน ชินวุฒ คำร้อง ปัญญา ปคูณปัญญา ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล