ขาดเธอขาดใจ Ost.นาคี | นัท ชาติชาย | Official Karaoke

538 view

ผู้แต่ง/คำร้องธาดากร

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

คาราโอเกะ เพลงประกอบละครช่อง 3

ทั้งหมด 58 เพลง

ขาดเธอขาดใจ Ost.นาคี ศิลปิน นัท ชาติชาย คำร้อง ธาดากร ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท